Kartverke Innlandet har for tiden 10 ansatte, og er lokalisert i Hamar.

E-post til Kartverket Innlandet: hamar@kartverket.no

NavnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Håkon Dåsnes Fylkeskartsjef 32118710 hakon.dasnes
Bjørn Trygve Haugen Stedfortreder, Felles kartdatabase(FKB)-ansvarlig, NN2000 32118707 bjorn-trygve.haugen
Ove Jørgensen FDV-ansvarlig,Temadata, Plan, Norge Digitalt, DOK 32118715 ove.jorgensen
Yngvild Malmo Matrikkel-ansvarlig, Plan-ansvarlig 32118714 yngvild.malmo
Bente Kristiansen Geovekst-ansvarlig, Norge Digitalt 32118717 bente.kristiansen
Kjell Ola Olafsen Laserdata, Felles kartdatabase (FKB) 32118728 kjell-ola.olafsen
Lotte Picard Felles kartdatabase (FKB) 32118716 lotte.picard
Anita Høie Vegnett-ansvarlig, Adresser, Plan, Kurs 32118725 anita.hoie
Iver Røssum Ortofoto, Flybilder 32118706 iver.rossum
Ole Theodor Holth Matrikkel 32118713 ole-theodor.holth
Kåre Kyrkjeeide Seksjonsleder internasjonale tjenester, kontorplass Hamar 32118722 kaare.kyrkjeeide
Jon Anders Bordal Geodatasamarbeidsseksjonen, kontorplass Hamar 32118703 jon.anders.bordal
Nils Ivar Nes Geodatasamarbeidsseksjonen, kontorplass Hamar 32118708 nils.ivar.nes
Trond Ola Ulvolden Geodatasamarbeidsseksjonen, kontorplass Hamar 32118705 trond-ola.ulvolden
Geir Myhr Øien Geodatasamarbeidsseksjonen, kontorplass Hamar 32118723 geir.myhr.oien
Martin Egger Kartografiseksjonen, kontorplass Hamar 32118707 martin.egger
Magni Busterud Systemforvaltningsseksjonen, kontorplass Hamar 32118702 magni.busterud
Maria Lodin Internasjonale tjenester, kontorplass Hamar 32113041 maria.lodin
June Breistein webredaktør (kontorsted Tromsø) 32118086 june.breistein