Status september 2020

Flyvning er nå fullført i alle Geovekstprosjektene; i Sør-Hedmark, Østre Toten, Nord-Gudbrandsdal og Atndalen. Fotografering av Skråbilder er også fullført, og skråbilder levert. Ortofoto leveres ca 1.oktober.

Vi har mottatt anbud fra leverandørene Historiske ortofoto, og leveranse av ortofoto vil skje etter hvert som den enkelte fotodekning er klar. Første planlagte leveranse er før jul i år, og siste leveranse innen utgangen av 2021.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte kartleggingsfirma har varslet om at det kan bli forsinkelser i leveranser grunnet koronaviruspandemien. Om det blir forsinkelser, vil informasjon om dette bli sendt til de parter det gjelder. første planlagte leveranse før jul i år, og siste leveranse innen utgangen av 2021.

Se detaljer i statusoversikten under.

Status for Geovekst-prosjekt i Innlandet fylke 2020
NummerProsjektOmråderKartleggingstypePlanlagt
leveranse
fra firma
StatusKart
LACHHE91 Skråbilder Innlandet 2020 Mjøsområdet, Øyer, Kongsvinger, Åsnes og Elverum

Skråbildefotografering 

1.10.2020 Skråbilder levert, ortofoto gjenstår LACHHE91
LACHHE92 Historisk ortofoto Innlandet 2019 50 kommuner i Innlandet, Viken og Vestland

Historisk ortofoto - ca 100 fotodekninger

des. 2020 - des. 2021 Anbud fra leverandør mottatt  
LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020 Kommunene i Sør-Hedmarkregionen

FKB-A/B, ortofoto, laser

1.11.2020 Flyvning fullført; foto og laser LACHIN01
LACHIN02 Østre Toten skog-ortofoto 2020 Østre Toten kommune

FKB-C, ortofoto, overflatemodell

1.11.2020 Flyvning fullført; foto LACHIN02
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020

Kommunene i Nord-Gudbrandsdal regionen

FKB-B, ortofoto, laser

15.1-15.2021 Flyvning fullført; foto og laser LACHIN03 
LACHHE64 Atndalen laser 2020 (SÅTE 2016)

Atndalen i Stor-Elvdal

Laser (tillegg til SÅTE 2016)

1.10.2020 Flyvning fullført; laser LACHHE64