Skip to content

Arealplandata i Innlandet fylke

Kartverket ved fylkeskartkontora rettleier kommunane med gjennomføring av prosjekt for realisering av gode plandata og digitale planregister. 

Meir informasjon om arealplan og planregister