Kommunesammenslåinger

Følgende kommuner er slått sammen:

  • Kristiansand, Songdalen og Søgne er slått sammen til Kristiansand kommune
  • Lindesnes, Mamdal og Marnardal er slått sammen til Lindesnes kommune
  • Lyngdal og Audnedal er slått sammen til Lyngdal kommune

Alle kommunene har fått nytt kommunenummer.

Til oversikt over kommuner og kommunenenumre i Agder fylke fra 1. januar 2020

Takk!

Kommunene har bidratt med mange nødvendige rettinger i matrikkelen som grunnlag for gjennomføringen av kommune- og regionreformen. En stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt.

Fylkessammenslåing

Fra årsskiftet ble Aust- og Vest-Agder offisielt slått sammen til Agder fylke.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Agder: lars.fredrik.gyland@ kartverke.no

Relatert informasjon

Ny kommune- og fylkesstruktur er nå på plass