Skip to content

Matrikkel i Agder fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene følger opp at kommunen utfører sine oppgaver som lokal matrikkelmyndighet.

Mer informasjon om matrikkelen

Lokale prosjekt, kurs o.l.